Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

AUDIT VERZEKERINGEN

PROTOCOL VERZEKERING- EN RISK MANAGEMENT PARTICULIEREN – VRIJE BEROEPEN – BEDRIJVEN

PORTEFEUILLE AUDIT

SCHADEBIJSTAND

RISICO FINANCIERING

REDEN :

De focus van verzekeraars op financiële opbrengsten die de slechte technische resultaten dienden op te vangen.

De concentratie van het aantal verzekeraars die de keuzemogelijkheden van de klanten aanzienlijk beperken.

De moeilijkheden om in een internationale context een werkelijk geïntegreerde service verlening tot stand te brengen.

ONZE FILOSOFIE :

Het aanbieden van transparante verzekeringsprogramma’s aan “low cost” of overeengekomen bemiddelingskost met inspraak van de verzekerde !

Te streven naar een permanente groepering (Onderling Verband) van personen-bedrijven die samen hun kennis, hun bijdragen inzetten voor een bepaald objectief en dit in een WIN WIN situatie !

Waaraan denken we ?

PORTEFEUILLE AUDIT – Ken ik mijn technische schadestatistiek ?

AANBESTEDING – Conceptuele benadering van het risico- en verzekeringsmanagement. Het opstellen van het lastenboek (door de klant goed te keuren) waaraan de aanbesteding dient te gebeuren.

PLAATSINGSSTRATEGIE – Is de lange termijn visie duidelijk omschreven in een dienstverleningsovereenkomst ?

PROGRAMMA BEHEER – Zodra de beslissing is gevallen over welke dekking wordt aangekocht dient eveneens te worden uitgemaakt hoe het verzekeringsprogramma wordt gestructureerd en beheerd.

SERVICE CONTRACT – In een driehoeksverhouding tussen een verzekerde, de tussenpersoon, de verzekeraar is van nature complex ! In een snel veranderende economische omgeving wordt deze samenwerking best geregeld via een overeenkomst die duidelijk omschrijft welke de wederzijdse rechten plichten zijn.

RISICO MANAGEMENT – Steeds meer bedrijven realiseren zich immers dat het sluiten van verzekeringen alleen niet meer voldoende is om te komen tot een doelmatige beheersing van de kosten die allerlei risico’s met zich mee brengen. Schade als gevolg van verkeersongevallen, criminaliteit, brand en andere bedrijfsongelukken worden in veel gevallen slechts gedeeltelijk door verzekeringen gedragen.

Neem direct contact op

Omschrijving bedrijf

Onafhankelijk Vermogen Advies orgaan. Geruggesteund door een internationaal netwerk van niet bancaire instellingen die zich daadwerkelijk onpartijdig opstellen in de keuze van. Het OVA staat voor meer dan vijfenveertig jaar praktijk kennis, ervaring en resultaten!Benny Wynants

General Manager

                             

Secretary Office

OVA EUROPE - Benny Wynants

ZEPHYR GROUP EOOD LEGIS CENTER Blvd 6 Septemvri 152, BG-4000 TSENTAR PLOVDIV


Lokatie Ontvangst

KORA AT EVOLUON

Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven NL

Tel: +32474013210    bennywynants@ova-europe.com