Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

* In welke mate is het OVA aansprakelijk, haar bevoegdheid ?

De informatie op de website van het OVA is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van het OVA aan de bezoeker van de OVA website om op enigerlei wijze te handelen in, noch het aanbieden van, effecten of andere financiële producten. Zie DISCLAIMER.

* Wat indien niet tevreden over de diensten van het OVA ?

Het OVA beschikt over een polis BA ondernemen volgens Belgisch recht voor gevallen die niet thuishoren in de disclaimer. Iedere reclamatie moet ons aangetekend betekend worden binnen de drie dagen na de feiten.

* Hoeveel kosten bespaar ik op mijn vermogen door tussenkomst van het OVA ?

Ze worden steeds overeengekomen met de inschrijver. Er zijn geen verdoken kosten ! In paritair beheer zijn er geen instap kosten !

* Welke diensten en kosten draagt het OVA ?

Diensten: Een perfecte evaluatie en analyse van uw vragen en opmerkingen – Een perfecte begeleiding en coördinatie van afspraken in de geest van het OVA – Het sturen van een onafhankelijk EU financieel adviseur voor een eerste kennismakend en inleidend gesprek – Controle over het Paritair Systeem – het Onderling Verband – Resultaten en rendementen de alternatieve markt – Controle over de bevoegdheden rechten en inspraak van de participant spaarder/belegger – het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst.

Kosten: Het OVA staat in voor de kosten van de EU financieel adviseur verplaatsingen in voor het eerste en kennismakend gesprek. De kosten van het Beleggingsinstituut in samenspraak en op maat – De kosten van de Financieel Planner in samenspraak en op maat. Conform een een dienstverleningsovereenkomst voorafgaandelijk opgesteld tussen alle betrokken partijen. Het abonnement Gedenkschrift conform de site.

* Hoe is het OVA ontstaan ?

Het OVA is ontstaan en gegroeid uit een meer dan 45-jarige indirecte samenwerking tussen bedrijven en professionelen uit de volgenden sectoren : de Financiële- en Verzekeringswereld, Fiscaliteit en Jurisdictie, ICT en vrijetijdsbesteding. Stuk voor stuk domeinen waarin de moderne mens aan een enorme snelheid in rond surft. Steeds op zoek gaat naar het onbekende – het onbereikbare !

* Wie kan er op beroep doen?

Iedere Spaarder – Belegger ongeacht de bedragen en termijnen. De Particulier, vrij beroep of bedrijf met verzekeringstechnische, fiscale en structurele vragen.

* Op welke vlakken ?

1. Private and Corporate Risk Management (Ter bescherming van de persoon,gezin,zakelijk en privaat vermogen, basis en fundament van     een goed vermogensbeheer)

2. Financial Training,Coaching en Begeleiding. (Vuistregel 1)

3. Financiële planning – optimalisatie van het vermogen en successie. (Indien geen interesse, tijd voor punt 2.)

4. Advies inzake vermogensbeheer - Schenking - Verkoop - Overdracht - Mergers and Acquisitions

5. Herstructurering van KMO en bedrijven – Controle en Beheersing van het Financieel Management en Structuur – Incasso Nationaal      Internationaal.

6. Kredieten onder welke vorm ook – Nationaal – Internationaal.

7. Toelevering van infrastructuur voor eigen doeleinden of als belegging.

* Wie betaalt het OVA ?

Het OVA wordt ondersteund door niet bancaire instellingen die werken in paritair-en of eigen beheer, als aandeelhouder.Aan low cost. Thuis in de alternatieve financiële markten.

* Wat is de geest en doelstelling van het OVA ?

Het OVA is niet gebaat in haar doelstelling te werken met partners die alle financials ineens oksel fris maken ! Om dit tegen te gaan scannen we de markten 24/24uur zeven op zeven dagen. Wij informeren maandelijks de leden en verwittigen bij onverwachte fiscale en andere wendingen ! (Nieuwsbrief op aanvraag )

* Wat zeggen derden van het OVA ?

Wat anderen over ons zeggen kant U best te weten komen op één van onze jaarlijkse bijeenkomsten! U kan zich te allen tijde hiervoor inschrijven. Gezien de wet op de bescherming van de Privacy worden commentaren van de leden negatief – positief door de leden zelf uitgewisseld! Op onze site komt u de modewoorden als OPEN EN TRANSPARANT niet tegen. Waarom niet? Omdat het jargon is voor bedrijven die iets te verbergen hebben. Retoriek voor bedrijven die nog steeds denken dat hun klanten achterlijk zijn en alles geloven. Want eerlijkheid en transparantie moeten in je DNA zitten. In elke vezel van je bedrijf. Anders kun je het wel over jezelf roepen, maar is het nep. Schaamteloos nep. Niets meer dan een communicatiesausje, bedacht door een duur reclamebureau. De laatste tijd is helaas pijnlijk duidelijk geworden dat heel wat financials niet zo eerlijk en transparant zijn (geweest). Als je dan ineens over jezelf roept dat je dat nu wel bent, is dat wat ons betreft niet alleen nep, maar ook teken van grote minachting naar al je bestaande klanten. “Het predicaat ‘eerlijk’ krijg je van anderen. Dat ga je niet over jezelf roepen!”

VRAGENBANK

Omschrijving bedrijf

Onafhankelijk Vermogen Advies orgaan. Geruggesteund door een internationaal netwerk van niet bancaire instellingen die zich daadwerkelijk onpartijdig opstellen in de keuze van. Het OVA staat voor meer dan vijfenveertig jaar praktijk kennis, ervaring en resultaten!Benny Wynants

General Manager

                             

Secretary Office

OVA EUROPE - Benny Wynants

ZEPHYR GROUP EOOD LEGIS CENTER Blvd 6 Septemvri 152, BG-4000 TSENTAR PLOVDIV


Lokatie Ontvangst

KORA AT EVOLUON

Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven NL

Tel: +32474013210    bennywynants@ova-europe.com