Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

FINANCIAL PLANNING

In geval er geen tijd of interesse is voor zelf studie kunt U steeds beroep doen op een wetenschappelijke en goed onderbouwde financiële planning.

De positie van de door het OVA aangestelde Financial Planner wordt onderstreept door het feit dat zij adviezen verschaffen zonder productverkoop, geen enkele formele band hebben met een bank of een verzekeraar.

Zij richten zich tot een brede groep van ondernemers, vrije beroepen, directie- en kaderleden, kortom iedereen die geconfronteerd wordt met de problematiek van het optimaal structureren, beheren, beschermen en overdracht van een (zakelijk) vermogen.

De prijs van een professioneel advies weegt uiteindelijk niet op tegen de prijs van het ongewisse !

U kunt tenslotte rekenen op een deelse of algehele terugbetaling van de kosten van de Financiële Planner door het OVA. U kunt steeds een toelichting vragen naar de voorwaarden waaraan.

♦ Het in kaart brengen van het vermogen

♦ Persoonlijke doelstellingen.

♦ Optimalisatie.

Neem direct contact op

Omschrijving bedrijf

Onafhankelijk Vermogen Advies orgaan. Geruggesteund door een internationaal netwerk van niet bancaire instellingen die zich daadwerkelijk onpartijdig opstellen in de keuze van. Het OVA staat voor meer dan vijfenveertig jaar praktijk kennis, ervaring en resultaten!Benny Wynants

General Manager

                             

Secretary Office

OVA EUROPE - Benny Wynants

ZEPHYR GROUP EOOD LEGIS CENTER Blvd 6 Septemvri 152, BG-4000 TSENTAR PLOVDIV


Lokatie Ontvangst

KORA AT EVOLUON

Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven NL

Tel: +32474013210    bennywynants@ova-europe.com