Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

Frequent wordt het OVA geconfronteerd met een plotseling overlijden, een onverwachte onbekwaamheid.

In de meeste gevallen staat de familie, nabestaanden of het bedrijf VOOR EEN GROOT VRAAGTEKEN !

WAT NU ?

HOE MOETEN DE ZAKEN ADEQUAAT GEREGELD WORDEN ?


Meestal is het ontbreken van een duidelijke en een up to date wilsbeschikking het begin van een nieuwe lijdensweg, het tasten in het donker.

Door het verlies van heel wat bezittingen leidt deze onzekere toestand tot zeer dure opzoekingen en peperdure rechtszaken waarvan alleen derden beter van worden !


Om die reden heeft het OVA deze unieke en besparende dienstverlening op punt gesteld in samenwerking met onze partner XARONA, beheerder van de digitale kluizen en kregen wij de bevestiging dat er heel wat belangstelling was voor deze dienst.

Zij mochten van HET LAATSTE NIEUWS noteren dat op 16/02/2016 ZESHONDERD VIERENNEGENTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEEENVIJFTIG mensen reageerden !

Werden de faciliteiten onder de loep genomen op Radio 2 – Sven PICHAL de inspecteur.

Deze dienstverlening werd ontwikkeld voor Iedereen die bekommerd is over zijn vermogen, zijn nabestaanden.

Van teenagers tot senioren, gepensioneerden en bejaarden, chronische zieken en mindervaliden.

Alleenstaand of in familieverband.

Van particulier, zelfstandige tot bedrijfsleider.


Uw partner of familielid komt plots te overlijden !

Wat  moet er gebeuren ?

Welke regelingen moeten getroffen worden ?

Meestal staan we voor een groot dilemma !Op wat kunt U rekenen na registratie ?


Een test periode van 7 dagen - gratis !

Een abonnement met open end. Geen opzeg of uitstapkosten.

Een allesomvattend ultra digitaal beveiligd levensdossier.

Uw levensdossier direct en overal te consulteren.

Een absolute bescherming van uw patrimonium, roerend & onroerend.


Ook wij kregen heel wat reacties waarna wij het abonnement van 2 euro per maand omgezet hebben naar de volgende inschrijfmogelijkheden :


ONBEKWAAMHEID-NALATENSCHAP LAAT ANDEREN NIET BESLISSEN OVER UW WILSBESCHIKKINGEN STEL NU ZELF OP SCHRIFT WAT MOET – KLAAR EN DUIDELIJK VOOR UW NABESTAANDEN Reden van deze unieke en besparende dienstverlening 01 02 03

 GEDENKSCHRIFT

ZEVEN DAGEN proef - GRATIS

  TWEE JAAR – 400MB – 30 EURO

10 JAAR – 2GB – 80 EURO

LEVENSLANG – 20GB – 275 EURO

Geabonneerden die binnen een termijn van zes maand gebruik maken van de diensten van de participerende niet bancaire instellingen krijgen hun abonnement TERUG BETAALD door het OVA. Aarzel niet ons te contacteren moest U nog vragen hebben – enige hulp bij het onderschrijven.

Omschrijving bedrijf

Onafhankelijk Vermogen Advies orgaan. Geruggesteund door een internationaal netwerk van niet bancaire instellingen die zich daadwerkelijk onpartijdig opstellen in de keuze van. Het OVA staat voor meer dan vijfenveertig jaar praktijk kennis, ervaring en resultaten!Benny Wynants

General Manager

                             

Secretary Office

OVA EUROPE - Benny Wynants

ZEPHYR GROUP EOOD LEGIS CENTER Blvd 6 Septemvri 152, BG-4000 TSENTAR PLOVDIV


Lokatie Ontvangst

KORA AT EVOLUON

Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven NL

Tel: +32474013210    bennywynants@ova-europe.com