Home Diensten Membership FAQ Lokatie ontvangst Contact

TOEGEWEZEN FONDS

♦ VOOR U DIE OP ZOEK BENT NAAR EEN FINANCIELE GEMOEDSTRUST

♦ EEN TOTALE BESCHERMING VAN UW VERMOGEN ROEREND – ONROEREND

Tal van fiscale maatregelen die het vermogen danig aantasten. Nationaal – Europees – wereldwijd.

Beginnen we maar met de verhoging van de beurstaks, de verhoging van taksen op Belgische fondsen,de inventarisatie van al uw bancaire tegoeden, gelden op buitenlandse rekeningen.

De kleine spaarder en belegger dient hiervoor het gelag te betalen want een peulschil van het rendement wordt hen slechts doorgegeven: negatieve rendementen op spaargelden, betalen om uw geld te laten bijhouden om daarmee ruime winsten te realiseren, weinig transparantie.

Voor U als begoede klant wordt geschermd met ‘private banking’. Wat hiermee wordt bedoeld is niet gans duidelijk. Uit ervaring blijkt dat er weinig aandacht wordt besteed aan actieve opvolging. Dit element is echter een zeer belangrijk en onmisbaar onderdeel in het beheer van uw portefeuille. Ook andere financiële vehikels worden ontworpen die u het “gevoel” geven van financiële gemoedsrust.

VOORDELEN VAN EEN INTERNATIONAAL VERZEKERINGSCONTRACT

♦ De activa van de klant worden beschermd door de tripartite.

♦ De activa van de klant worden (wettelijk verplicht) in bewaring gegeven bij een onafhankelijke depotbank.

♦ De verzekeringspremie kan verschillende vormen aannemen.

♦ Niet vatbaar voor (bank)beslag, noch in geval van faling.

ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN

♦ U werkt steeds rechtstreeks met de maatschappij naar keuze.

♦Gelden worden steeds gestort aan de maatschappij van uw keuze. Bevestiging van ontvangst wordt u  onmiddellijk bezorgd.

♦ Er wordt gezorgd voor de invulling van de wettelijk verplichte documenten en de administratieve opvolging  van de afspraken die door u worden vastgelegd. Het financieel en administratief beheer van deze contracten valt onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, die deze taken kan toevertrouwen aan gespecialiseerde vermogensbeheerders. U kunt steeds beroep doen op een persoonlijk onderhoud met uw vermogensbeheerder. Het biedt u de voordelen van private management waarin actieve opvolging op basis  van uw beleggersprofiel centraal staat.

WAARUIT BESTAAT EEN FONDS DEDIES:

♦ Diverse activa zoals kunst, diamant, waardevolle voorwerpen op basis van een waarde attest.

♦ Onroerende goederen (immo).Hiervoor dienen Belgische registratiekosten te worden betaald. De wettelijke barema’s zijn vastgelegd. Speciale tarieven bestaan.

♦ Een bestaande effectenrekening kan worden overgeschreven vanuit een bestaande effectenrekening. De bestaande activa dienen niet te worden verkocht. Voor deze overschrijving kunnen door uw huidige bank uitsluitend administratiekosten worden aangerekend.

♦ Kosten : worden bepaald door de activa die worden ingebracht.

♦ Beheerskosten : hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen een discretionair beheer en een adviserend beheer. Worden overeengekomen.

♦ Rendementen : deze worden bepaald door de onderliggende activa.

DOELSTELLING:

♦ Centralisatie en Bescherming van uw persoonlijke activa.

♦ Regeling van een vermogensoverdracht – Successieplanning

MAAK DE STAAT NIET UW GROOTSTE ERFGENAAM


♦ Intern contract.

♦ Op maat gemaakt.

♦ Voor één specifieke klant.

Neem direct contact op

Omschrijving bedrijf

Onafhankelijk Vermogen Advies orgaan. Geruggesteund door een internationaal netwerk van niet bancaire instellingen die zich daadwerkelijk onpartijdig opstellen in de keuze van. Het OVA staat voor meer dan vijfenveertig jaar praktijk kennis, ervaring en resultaten!Benny Wynants

General Manager

                             

Secretary Office

OVA EUROPE - Benny Wynants

ZEPHYR GROUP EOOD LEGIS CENTER Blvd 6 Septemvri 152, BG-4000 TSENTAR PLOVDIV


Lokatie Ontvangst

KORA AT EVOLUON

Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven NL

Tel: +32474013210    bennywynants@ova-europe.com